Thủ tục yêu cầu trả tiền Bảo hiểm sức khỏe con người

I. HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi các chứng từ sau đây cho PJICO trong vòng 60(Sáu mươi) ngày (quá thời hạn này PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ Số tiền bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng) kể từ ngày điều trị cuối cùng hoặc tử vong.

1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của PJICO)

2. Biên bản tai nạn / Bản tường trình tai nạn có xác nhận của: Chủ hợp đồng bảo hiểm/ chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn. Đăng ký xe và giấy phép lái xe trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn trong khi điều khiển xe cơ giới trên 50cc;

3. Các chứng từ liên quan đến việc điều trị: đơn thuốc, sổ khám bệnh, giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu xét nghiệm, phiếu mổ (trong trường hợp phải mổ)… Trường hợp không cung cấp được bản chính, có thể cung cấp bản photo có xác nhận của đơn vị tham gia bảo hiểm hoặc xác nhận sao y của PJICO. Trong mọi trường hợp, PJICO có quyền yêu cầu cung cấp bản chính để kiểm tra;

4. Các chứng từ liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế: hóa đơn tài chính, biên lai, phiếu thu theo Qui định của Bộ Tài Chính, Cục thuế… Các giấy tờ trên phải là bản gốc và sẽ thuộc sở hữu của PJICO;

5. Các chứng từ liên quan đến Trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật và /hoặc tai nạn: giấy ra viện, bảng chấm công trong thời gian nghỉ việc để điều trị theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.

6. Giấy chứng tử và Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm tử vong). 7. Những chứng từ liên quan khác nếu được PJICO yêu cầu

II. THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM SỨC KHỎE CON NGƯỜI

1. Trường hợp sử dụng dịch vụ Bảo lãnh cho điều trị nội trú và ngoại trú trong hệ thống bảo lãnh của PJICO (Dịch vụ bảo lãnh thanh toán trực tiếp không bảo lãnh các chi phí phát sinh nằm ngoài phạm vi hoặc vượt quá hạn mức bảo hiểm)

Trước khi nhập viện

•  Người được bảo hiểm xuất trình thẻ PJICO Health Care và Giấy tờ tùy thân có ảnh /giấy khai sinh.

Trước khi xuất viện

• Người được bảo hiểm hoặc người được ủy quyền của Người được bảo hiểm ký các chứng từ điều trị.

• Người được bảo hiểm thanh toán các khoản chi phí vượt quá hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm trước khi rời bệnh viện.

2. Trường hợp điều trị nội trú và ngoại trú ngoài hệ thống bảo lãnh của PJICO:

• Người được bảo hiểm tự thanh toán trước với phòng khám/bệnh viện. Sau đó thu thập toàn bộ hồ sơ chứng từ yêu cầu bồi thường và gửi cho PJICO.

• Thời gian tiến hành thủ tục thanh toán bồi thường tối đa 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

BANNER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *