Phí bảo hiểm con người Health Care

Phạm vi bảo hiểm con người.      

       Bảo hiểm trong các trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn hay bộ phận của Người Được Bảo Hiểm do tai nạn hay bệnh tật gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ tại các điều khoản của đơn bảo hiểm và các điều khoản sửa  đổi bổ sung theo đơn:

BẢO HIERM MOI RUI RO VAN PHONG

Điều kiện I –  Bảo hiểm tai nạn con người

1.1. Điều kiện 1: Chi phí y tế do tai nạn

Chi phí cấp cứu, chi phí phẫu thuật và nằm viện, chi phí thuốc men v.v, theo Hạn mức chi phí do Người Được Bảo Hiểm chọn

1.2. Điều kiện 2: Trợ cấp thu nhập trường hợp thương tật tạm thời

Tối đa 6 tháng đối với mỗi Người Được Bảo Hiểm

Điều kiện II –  Bảo hiểm sức khoẻ con người

2.1. Điều kiện 3: Chi phí y tế điều trị nội trú do bệnh và  thai sản

Các chi phí cần thiết phát sinh trong quá trình nằm viện như: tiền phòng, thuốc, khám, xét nghiệm, chuẩn đoán, X-quang, CT, MRI, v.v.

2.2. Điều kiện 4: Chi phí y tế điều trị ngoại trú do bệnh

Các chi phí khám chữa bệnh, chi phí xét nghiệm y khoa, chụp X quang, chi phí  thuốc men, vật lý trị liệu, chụp hình cắt lớp, điều trị răng, v.v… theo Hạn mức chi phí do Người Được Bảo Hiểm chọn.

2.3. Điều kiện 5: Trợ cấp thu nhập trong thời gian điều trị nội trú do bệnh

Tối đa 60 ngày đối với mỗi Người Được Bảo Hiểm.

Điều kiện III –  Tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn

3.1. Điều kiện 6: Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn

Trong trường hợp Tử vong hay Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: thanh toán 100% Số Tiền Bảo Hiểm đối với Người Được Bảo Hiểm.

Trong trường hợp Thương tật bộ phận vĩnh viễn: thanh toán theo bảng tỷ lệ thương tật.

3.2. Điều kiện 7: Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do bệnh và thai sản

Trong trường hợp Tử vong hay Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: thanh toán 100% Số Tiền Bảo Hiểm đối với Người Được Bảo Hiểm.

Trong trường hợp Thương tật bộ phận vĩnh viễn: thanh toán theo bảng tỷ lệ thương tật.      

 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM CON NGƯỜI HEALTH CARE:

Số TT Quyền lợi bảo hiểm  
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5
I Điu kin 1: Chi phí  y tế tai nn 105.000.000 84.000.000 63.000.000 42.000.000 21.000.000
II Điu kin 2: Tr cp thu nhp theo ngày do tai nn (ti đa 180 ngày/năm bo him)  420.000  315.000 210.000 105.000 105.000
III Điu kin 3: Chi phí y tế điu tr ni trú 105.000.000  84.000.000 63.000.000 42.000.000 21.000.000
1 Viện phí / ngày, tối đa 60 ngày / năm (bao gồm điều trị tại khoa cấp cứu)  5.250.000  4.200.000 3.150.000 2.100.000 1.050.000
3 Phẫu thuật  73.500.000  52.500.000 42.000.000 21.000.000 10.500.000
4 Vật lý trị liệu/ngày (tối đa 60 ngày/năm) 3.780.000  3.360.000 3.150.000 2.100.000 1.260.000
IV Điu kin 4: Điu tr ngoi trú do bnh bao gm c điu tr răng 10.500.000  8.400.000 6.300.000 4.200.000 2.100.000
1 Giới hạn khám và chuẩn đoán bệnh/lần  2.100.000  1.260.000 840.000 630.000 315.000
2 Vật lý trị liệu/ngày (tối đa 60 ngày/năm) 168.000  126.000 105.000 63.000 42.000
3 Hạn mức với điều trị răng/năm  2.100.000 1.260.000 1.050.000 630.000 315.000
a Khám và chuẩn đoán bệnh  
b Chụp X quang
c Điều trị viêm nướu (thối nướu răng)
d Trám răng (amalgam hoặc composite)
e Điều trị tủy răng
f Nhổ răng bệnh lý (không gồm cả cần phẫu thuật)
4 Giới hạn số lần khám trong 1 năm 7 7 7 7 7
V Điu kin 5: Tr cp thu nhp do bnh (ti đa 60 ngày/năm BH)  315.000  210.000 210.000 105.000 105.000
VI Điu kin 6: T vong, thương tt vĩnh vin do Tai nn 105.000.000  84.000.000 63.000.000 42.000.000 21.000.000
VII Điu kin 7: T vong, thương tt vĩnh vin do Bnh  63.000.000  63.000.000 63.000.000 42.000.000 21.000.000
VIII H tr y tế          
1 Tư vn y tế qua đin thoi          
2 Bo lãnh vin phí ti cơ s y tế đi tác ca PJICO          
XV Thời gian chờ          
  –  30 ngày trường hợp bệnh thông thường          
  –  60 ngày trường hợp sẩy thai, nạo thai có chỉ định bác sỹ          
  –  210 ngày trường hợp sanh nở          
  –  12 tháng bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn  
  Tổng phí BH                      6,196,470              5,030,760            3,812,130           2,506,140        1,305,990

 

Khách hàng vui lòng liên hệ với tư vấn viên để được tư vấn thêm chi tiết ( hotline 0903 790 780 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *