Những điều cần biết khi tham gia Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa

 1. Tóm tắt các rủi ro được bảo hiểm hang hoá vận chuyển nội địa:
 • Cháy hoặc nổ
 • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần, sét đánh
 • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va vào nhau hoặc đâm va vào vật thể khác.
 • Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ
 • Phương tiện chở hàng mất tích
 • Tổn thất chung
 1. Các loại trừ cơ bản:
 • Chiến tranh.
 • Đình công
 • Khủng bố.
 • Khuyết tật hoặc do tính chất riêng của loại hàng đ­ược bảo hiểm.
 • Cố ý của ng­ười đư­ợc bảo hiểm.
 • Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận tải.
 • Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hoá được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.
 • Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.
 • Hàng hoá bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm
 • Hàng hoá chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.
 • Khi Người được bảo hiểm không trả phí đầy đủ trước khi tổn thất xảy ra (trừ khi có thoả thuận khác)
Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa
Pjicohcm.com – Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa
 1. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm khi xảy ta tổn thất:
 • Trong trường hợp có tổn thất hay tổn hại thuộc trách nhiệm của người bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm biết để tiến hành giám định hàng hóa bị tổn thất.
 • Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ của người được bảo hiểm và đại lý của họ là phải áp dụng những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa và giảm nhẹ tổn thất và phải đảm bảo các quyền khiếu nại người chuyên chở, người quản thủ hàng hoá hay ngững người thứ ba khác được duy trì và thực hiện thoả đáng. Đặc biệt, người được bảo hiểm và đại lý của họ cần thực hiện các công việc sau:
 • Khiếu nại ngay người vận chuyển, Cảng hoặc người quản thủ hàng hoá khi có bất cứ kiện hàng nào bị mất (đưa Thông báo tổn thất gửi đến Đại lý hãng tàu, Cảng hoặc người quản thủ hàng hóa).
 • Trong mọi trường hợp, không được ký biên nhận sạch khi có nghi ngờ về tình trạng hàng hoá, ngoại trừ trường hợp có thư dự kháng
 • Khi nhận hàng xếp trong container, bảo đảm rằng container và niêm chì được kiểm tra ngay lập tức bởi cơ quan chức năng. Nếu container bị hư hỏng hay niêm chì bị vỡ, bị mất hoặc có niêm chì khác với tình trạng mô tả trong tài liệu xếp hàng, cần ghi chú rõ ràng trong chứng từ giao nhận hàng và giữ nguyên tình trạng của niêm chì để điều tra.
 • Đại diện người vận chuyển hay người quản thủ phải yêu cầu giám định nếu có tổn thất tổn hại rõ ràng và khiếu nại người vận chuyển hay người quản thủ khác về những tổn thất tổn hại thực tế thuộc giám định trên .
 • Gửi văn bản Thông báo tổn thất cho người vận chuyển (Đại lý tàu) hoặc người quản thủ hàng hoá trong vòng 03 ngày nhận hàng trong trường hợp không thể xác định được tổn thất hay tổn hại tại thời điển nhận hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *