Mua bảo hiểm thân tàu thuyền tại TP HCM

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

  Tất cả những chủ tàu, thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm tại công ty Bảo hiểm PJICO hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của PJICO.

Bảo_hiểm_thân_tàu_thuyền
Pjicohcm.com- Bảo hiểm thân tàu thuyền

Đối tượng bảo hiểm thân tàu, thuyền bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải.

PHẠM VI BẢO HIỂM THÂN TÀU THUYỀN

Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu, thuyền theo một trong hai điều kiện bảo hiểm A hoặc B dưới đây :

A.  Bảo hiểm mọi rủi ro đối với thân tàu thuyền (M.R.R)

Với điều kiện này PJICO nhận trách nhiệm bồi thường:

a)      Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.

b)      Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng.

c)       Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc ở nơi khác.

d)      Vứt bỏ tài sản khỏi tàu, thuyền để cứu người và/hoặc cứu tài sản trên tàu trong trường hợp nguy hiểm.

e)       Mất tích.

f)       Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh.

g)       Bão tố, sóng thần, gió lốc.

h)      Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu, thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.

i)        Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, trục khuỷu hoặc hư hỏng do ẩn tỳ trong các bộ phận của vỏ tàu, máy tàu gây ra với điều kiện kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được và loại trừ tổn thất đối với bản thân nồi hơi, trục cơ, trục khuỷu hoặc bộ phận có ẩn tỳ ấy, trừ trường hợp nổ nồi hơi hoặc trục cơ, trục khuỷu bị tổn thất do rủi ro được bảo hiểm gây ra.

j)        Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.

Pjicohcm.com-Bảo hiểm thân tàu thuyền

B. Bảo hiểm tổn thất toàn bộ đối với thân tàu, thuyền (T.T.T.B)

Với điều kiện này PJICO nhận trách nhiệm bồi thường:

  1. Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) xảy ra với thân tàu, thuyền được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:

a)       Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.

b)       Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng.

c)       Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc ở nơi khác.

d)       Mất tích.

e)       Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh.

f)        Bão tố, sóng thần, gió lốc.

g)       Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu, thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.

h)       Sơ xuất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.

Những khoản chi phí hợp lý mà chủ tàu, thuyền phải gánh chịu để tiến hành các biện pháp cấp thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất đối với các tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo bảo hiểm  này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *