Ông ĐINH THÁI HƯƠNG Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông ĐÀO NAM HẢI Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Tổng Giám đốc PJICO
Ông NGUYỄN VĂN TIẾN Thành viên Hội đồng quản trị
Bà NGUYỄN MINH HƯỜNG Thành viên Hội đồng quản trị
Ông TRẦN QUỐC HÙNG Thành viên Hội đồng quản trị
Ông LÊ VĂN THANH Thành viên Hội đồng quản trị
Ông TRẦN MINH TUẤN Thành viên Hội đồng quản trị

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *