Các Thành viên Ban Kiểm soát HĐQT PJICO được đề cử ngày 23.04.2014

 

Ông NGUYỄN VĂN HỌC Trưởng ban
Ông PHẠM PHÚ TIẾN Thành viên
Bà LƯU THỊ VIỆT HOA Thành viên
Ông VŨ DUY HUYNH Thành viên
Bà NGUYỄN BÍCH THỦY Thành viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *