Giảm trừ bồi thường Bảo hiểm xe ô tô

Khi tham gia Bảo hiểm xe ô tô ở bất kỳ công ty Bảo hiểm nào cũng cần phải biết những thông tin sau đây để bảo vệ quyền lợi cho chính tài sản của mình.

Sau đây là những trường hợp Bảo hiểm giảm mức bồi thường theo tỷ lệ:

1. Giảm 10% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

– Chủ xe tham gia Bảo hiểm xe ô tô không thông báo cho Bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất ( Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đã được PJICO giám định trong thời gian này).

– Chủ xe/ Lái xe không thực hiện đầy đủ các biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất.

– Xe cơ giới đỗ trên địa hình dốc nhưng không sử dụng hệ thống phanh, chèn bánh để xe tự trôi gây tổn thất.

– Xe vượt quá tốc độ cho phép.

2. Giảm 30% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

– Lái xe/ Chủ xe tham gia Bảo hiểm xe ô tô tự ý di chuyển, tháo gỡ tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của PJICO ( Trừ trường hợp để đảm bảo an toàn, phòng chông thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo cơ quan có thẩm quyền ).

3. Giảm 50% đến 100% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

– Chủ xe cơ giới không bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi người thứ ba cho Bảo hiểm kèm theo toàn bộ hồ sơ. Không hợp tác chặt chẽ với Bảo hiểm để đòi người thứ ba hoặc thỏa thuận bồi thường với người thứ ba gây thiệt hại cho Bảo hiểm

– Chủ xe tham gia Bảo hiểm xe ô tô không trung thực trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng từ hồ sơ bồi thường. Không tạo điều kiện thuận lợi cho Bảo hiểm trong quá trình xác minh tính chân thực của thông tin, chứng từ đó.

qua-tai-01

4. Giảm số tiền bồi thường tương ứng với tỷ lệ % chở quá trọng tải, số người ( Từ 20% đến 50% ) theo quy định trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật.

Khi chủ xe khi tham gia Bảo hiểm xe ô tô bị giảm trừ bồi thường theo nhiều tỷ lệ khác nhau cho các hành vi vi phạm khác nhau, Bảo hiểm sẽ lựa chọn áp dụng duy nhất một loại giảm trừ bồi thường theo tỷ lệ cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *