• 59cea99a96eea44ff552e3a189e5f60f_8cf6fd24068936e3fc6198641621b666

  BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

  THÔNG TIN SẢN PHẨM Phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh c...

 • Grow-money-e1373131700734

  BẢO HIỂM TÀI SẢN

  NHÓM BẢO HIỂM CHÁY NỔ, MỌI RỦI RO – (3101) Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc – (3102) Bảo hiểm Cháy, Nổ tự ...

 • personal-insurance

  BẢO HIỂM CON NGƯỜI

  NHÓM BẢO HIỂM CON NGƯỜI KẾT HỢP – (6101) Bảo hiểm Con người kết hợp – (6102) Bảo hiểm Co...

Recent Posts

Quy tắc Bảo hiểm con người PJICO

BAO-HIEM-TAI-NAN-CON-NGUOI

QUY TẮC KẾT HỢP VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI (Ban hành theo Quyết định số 160/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011  của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO) I . NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1.      1. Điều khoản bảo hiểm này được xây dựng trên cơ ...

Xem thêm »

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Bảo hiểm PJICO nhận trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro sau đây gây ra, bao gồm: Hỏa hoạn Sét đánh Nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt hàng, hơi đốt phục ...

Xem thêm »
1