• 59cea99a96eea44ff552e3a189e5f60f_8cf6fd24068936e3fc6198641621b666

  BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

  THÔNG TIN SẢN PHẨM Phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh c...

 • Grow-money-e1373131700734

  BẢO HIỂM TÀI SẢN

  NHÓM BẢO HIỂM CHÁY NỔ, MỌI RỦI RO – (3101) Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc – (3102) Bảo hiểm Cháy, Nổ tự ...

 • personal-insurance

  BẢO HIỂM CON NGƯỜI

  NHÓM BẢO HIỂM CON NGƯỜI KẾT HỢP – (6101) Bảo hiểm Con người kết hợp – (6102) Bảo hiểm Co...

Recent Posts

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

BAO HIEM CHAY NO BAT BUOC

BẢNG TÓM TẮT BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT Tên sản phẩm – Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt. Mã nghiệp vụ – 3100 Đối tượng bảo hiểm Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là:- Nhà, công trình ...

Xem thêm »

Phí bảo hiểm con người Health Care

5825871567_4d477202ce_b

Phạm vi bảo hiểm con người.              Bảo hiểm trong các trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn hay bộ phận của Người Được Bảo Hiểm do tai nạn hay bệnh tật gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ tại các điều khoản ...

Xem thêm »
1