• 59cea99a96eea44ff552e3a189e5f60f_8cf6fd24068936e3fc6198641621b666

  BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

  THÔNG TIN SẢN PHẨM Phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh c...

 • Grow-money-e1373131700734

  BẢO HIỂM TÀI SẢN

  NHÓM BẢO HIỂM CHÁY NỔ, MỌI RỦI RO – (3101) Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc – (3102) Bảo hiểm Cháy, Nổ tự ...

 • personal-insurance

  BẢO HIỂM CON NGƯỜI

  NHÓM BẢO HIỂM CON NGƯỜI KẾT HỢP – (6101) Bảo hiểm Con người kết hợp – (6102) Bảo hiểm Co...

Recent Posts

Bảo hiểm PJICO- 20 năm nhìn lại

bieu do

Bảo hiểm PJICO đối với thị trường bảo hiểm đã là cái tên rất thân quen với mọi người, Từ một Công ty có vẻn vẹn 33 tỷ đồng tiền vốn lúc ban đầu, với 8 cán bộ khung, 20 năm – PJICO đã trở thành một Tổng công ty vững ...

Xem thêm »

Bảo hiểm cháy nổ và những điểm loại trừ

cháy garage

Với thực trạng cháy nổ xảy ra liên tục trên khu vực TP HCM nói riêng hay cả nước nói chung, thì nhiều câu hỏi đặt ra là liệu bảo hiểm có chi trả toàn bộ những trường hợp hỏa hoạn đó không? Sau đây là những điểm loại trừ ...

Xem thêm »
1