• 59cea99a96eea44ff552e3a189e5f60f_8cf6fd24068936e3fc6198641621b666

  BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

  THÔNG TIN SẢN PHẨM Phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh c...

 • Grow-money-e1373131700734

  BẢO HIỂM TÀI SẢN

  NHÓM BẢO HIỂM CHÁY NỔ, MỌI RỦI RO – (3101) Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc – (3102) Bảo hiểm Cháy, Nổ tự ...

 • personal-insurance

  BẢO HIỂM CON NGƯỜI

  NHÓM BẢO HIỂM CON NGƯỜI KẾT HỢP – (6101) Bảo hiểm Con người kết hợp – (6102) Bảo hiểm Co...

Recent Posts

Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước

bao hiem du lich

QUY TẮC BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC ( Ban hành theo Quyết định số 168/2011QĐ-PJICO ngày 08/03/2011 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO) 1.PHẠM VI BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC. – Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn – Tai ...

Xem thêm »

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

chay no

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của khách hàng, chúng tôi cung cấp sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với những nội dung như sau:   1. Khách hàng:mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Các cơ quan, ...

Xem thêm »

Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người 24/24

bao ve con nguoi

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập công tác tại Việt Nam theo các điều khoản quy định trong quy tắc này: Phạm vi bảo hiểm tai nạn con người. ...

Xem thêm »
1