Home / Sản Phẩm

Sản Phẩm

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

59cea99a96eea44ff552e3a189e5f60f_8cf6fd24068936e3fc6198641621b666

THÔNG TIN SẢN PHẨM Phạm vi bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý và dịch vụ giải quyết bồi thường nhanh chóng, chuyên nghiệp, chương trình “Bảo hiểm Xe Ô tô” của PJICO sẽ đồng hành và chăm sóc, bảo vệ chiếc xe của bạn đúng cách. Với nhiều ...

Xem thêm »

BẢO HIỂM TÀI SẢN

Grow-money-e1373131700734

NHÓM BẢO HIỂM CHÁY NỔ, MỌI RỦI RO – (3101) Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc – (3102) Bảo hiểm Cháy, Nổ tự nguyện – (3103) Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản – (3104) Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà tư nhân – (3105) Bảo hiểm Gián đoạn Kinh ...

Xem thêm »

BẢO HIỂM CON NGƯỜI

personal-insurance

NHÓM BẢO HIỂM CON NGƯỜI KẾT HỢP – (6101) Bảo hiểm Con người kết hợp – (6102) Bảo hiểm Con người kết hợp trách nhiệm cao – (6103) Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật NHÓM BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI – (6201) Bảo hiểm Tai nạn ...

Xem thêm »
1