Home / Bảo Hiểm Tài Sản

Bảo Hiểm Tài Sản

Quy tắc bảo hiểm lắp đặt PJICO

Bảo hiểm lắp đặt

QUY TẮC BẢO HIỂM LẮP ĐẶT (Ban hành kèm theo Quyết định số 634/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)   Điều 1. Đối tượng bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm ...

Xem thêm »

Quy tắc Bảo hiểm nhà tư nhân PJICO

bh-thiet-_635416428183709342_HasThumb

CHƯƠNG I – PHẠM VI BẢO HIỂM PHẦN I – TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm. PJICO có thể ...

Xem thêm »

Tham gia bảo hiểm nhà tư nhân, nhận quà hấp dẫn

Print

Từ ngày 01/04/2016 đến hết ngày 31/12/2016 Khách hàng mua bảo hiểm nhà tư nhân thuộc địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ được tặng quà tương ứng với mức phí bảo hiểm, có trị giá từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng. Đối tượng bảo hiểm: Nhà tư ...

Xem thêm »

Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng.jpg.

TÓM TẮT PHẠM VI BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG   1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM  Các công ty, văn phòng đại diện. 2. PHẠM VI BẢO HIỂM  Áp dụng trong lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngoại trừ bảo hiểm Tai nạn con ...

Xem thêm »

Quy tắc bảo hiểm xây dựng PJICO

Bảo-hiểm-xây-dựng

QUY TẮC BẢO HIỂM XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QD/PJICO/TSKT/2009 ngày 22/05/2009 của Tổng Giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex) ĐỐI TƯỢNG BÁO HIỂM XÂY DỰNG Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, ...

Xem thêm »

Mua bảo hiểm thân tàu thuyền tại TP HCM

Bảo_hiểm_thân_tàu_thuyền

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM   Tất cả những chủ tàu, thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm tại công ty Bảo hiểm PJICO hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của PJICO. Đối tượng bảo hiểm thân ...

Xem thêm »

Bảo hiểm cháy nổ và những điểm loại trừ

cháy garage

Với thực trạng cháy nổ xảy ra liên tục trên khu vực TP HCM nói riêng hay cả nước nói chung, thì nhiều câu hỏi đặt ra là liệu bảo hiểm có chi trả toàn bộ những trường hợp hỏa hoạn đó không? Sau đây là những điểm loại trừ ...

Xem thêm »