Home / Bảo Hiểm Con Người

Bảo Hiểm Con Người

Quy tắc kết hợp về bảo hiểm con người 2016

Bảo hiểm con người Pjico

QUY TẮC KẾT HỢP VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI (Ban hành theo Quyết định số 160/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO) I . NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1. Điều khoản bảo hiểm này được xây dựng trên cơ sở quy tắc bảo ...

Xem thêm »

Những điều cần biết khi mua bảo hiểm sức khỏe

iwm1373857135

Ai cũng biết không có sức khoẻ thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mua bảo hiểm sức khỏe là một phương thức bảo vệ cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tài chính của bạn. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua bảo hiểm sức khỏe, bạn ...

Xem thêm »

Phí Bảo hiểm con người 24/7

protecting a family

GIỚI THIỆU BẢO HIỂM CON NGƯỜI 24 / 7 Mức phí bảo hiểm ưu đãi (giảm 20 – 30%) Sử dụng ngay gói khám SỨC KHỎE TỔNG QUÁT trong năm bảo hiểm trị giá 3.300.000đồng theo hệ thống Phòng khám của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC tại Hà ...

Xem thêm »

Phí bảo hiểm con người Health Care

5825871567_4d477202ce_b

Phạm vi bảo hiểm con người.              Bảo hiểm trong các trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn hay bộ phận của Người Được Bảo Hiểm do tai nạn hay bệnh tật gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ tại các điều khoản ...

Xem thêm »

Quy tắc Bảo hiểm con người PJICO

BAO-HIEM-TAI-NAN-CON-NGUOI

QUY TẮC KẾT HỢP VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI (Ban hành theo Quyết định số 160/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011  của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO) I . NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1.      1. Điều khoản bảo hiểm này được xây dựng trên cơ ...

Xem thêm »

Quyền lợi Bảo hiểm sức khỏe cá nhân

chandler-health-insurance

Đối tượng Bảo hiểm sức khỏe: Mọi công nhân Việt Nam tuổi từ 6 đến 60 tuổi. Trừ những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư, những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. Thời hạn bảo hiểm:  01 năm kể từ ngày ...

Xem thêm »