Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự tăng từ ngày 1/4/2016

Thông tư số 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định phí bảo hiểm dành cho 13 dòng xe cơ giới tăng 20% áp dụng từ ngày 1/4/2016.

Theo điểm mới của Thông tư, 13 dòng xe có nguy cơ rủi ro và tai nạn cao sẽ tăng mức phí bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ 10 – 20%.

Đây là Thông tư quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, được áp dụng thay thế Thông tư 126/2008/TT-BTC, Thông tư 43/2014/TT-BTC và Thông tư 151/2012/TT-BTC.

Theo quy định mới, 13 dòng xe nằm trong danh mục điều chỉnh phí bảo hiểm bao gồm:

  • Xe dưới 6 chỗ, xe 16 chỗ, xe 24 chỗ và trên 35 chỗ ngồi.
  • Xe tải từ 8 đến 15 tấn, xe tải trên 15 tấn.
  • Một số loại xe khác như xe taxi, xe chuyên dùng, đầu kéo rơ-moóc, xe máy chuyên dùng.

Phí bảo hiểm xe cơ giới tăng 20% từ ngày 1/4

Bảng phí bảo hiểm mới sẽ áp dụng từ ngày 1/4 (đơn vị: đồng/năm).

Việc thay đổi biểu phí mới áp dụng cho 13 dòng xe có nguy cơ rủi ro cao nhằm đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệm phi nhân thọ. Bên cạnh đó, theo quy định mới người dùng cũng được hưởng mức bồi thường bảo hiểm cao hơn so với mức hiện hành.

Cụ thể, mức bồi thường đối với thiệt hại về người tăng từ 70 triệu đồng/người/vụ lên 100 triệu đồng/người/vụ.

Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng sử dụng mục đích an ninh, quốc phòng gây ra được hưởng mức bồi thường là 100 triệu đồng.

Thiệt hại do xe máy, xe gắn máy, xe mô tô, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự gây ra được hưởng bồi thường 50 triệu đồng/vụ tai nạn.

Phí bảo hiểm xe cơ giới tăng 20% từ ngày 1/4

Mức phí bảo hiểm tăng, theo đó người dùng cũng được hưởng bồi thường bảo hiểm tăng.

Nghĩa vụ của chủ xe: Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, các chủ xe cũng phải gửi thông báo bằng văn bản và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ theo yêu cầu bồi thường tới công ty bảo hiểm.

Trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm thanh toán bồi thường cho chủ xe trong vòng 15 ngày từ khi nhận được hồ sơ và 30 nếu cần phải xác nhận hồ sơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *