Biểu Phí Bảo Hiểm ô tô 2015

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM Ô TÔ 2015

(Biểu phí Bảo hiểm ô tô cơ bản chưa bao gồm phí bảo hiểm điều khoản bảo hiểm bổ sung)

Loại xe Tỷ lệ phí cơ bản (%) theo thời gian sử dụng xe Mức khấu trừ
Dưới 3 năm Từ 3 đến dưới 6 năm Từ 6 đến dưới 10 năm Từ 10 đến 15 năm
Xe đầu kéo, đông lạnh, Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản 2,6 2,7 2,9 3,2 1.000.000đ
Rơ mooc 1 1,1 1,3 1,5 1.000.000đ
Xe kinh doanh vận tải (KDVT), hành khách liên tỉnh 2 2,1 2,3 2,5 1.000.000đ
Xe taxi, xe cho thuê tự lái 2,7 2,8 3,0 1.000.000đ
Xe KDVT hàng hóa 1,7 1,8 1,9 2,1 1.000.000đ
Xe kinh doanh chở người (còn lại) 1,6 1,7 1,8 2,0 1.000.000đ
Xe không kinh doanh, xe bus 1,5 1,6 1,7 1,9 500.000đ

 Phí Bảo hiểm ô tô điều khoản bảo hiểm bổ sung

Điều khoản bảo hiểm bổ sung Mã điều khoản bảo hiểm bổ sung Phụ phí bảo hiểm
Xe hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam ĐKBS 001 + 50% phí bảo hiểm
Mất cắp bộ phận ĐKBS 002 + 0,2%
Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa ĐKBS 003 + 600.000đ/năm
Không tính khấu hao (tính đối với xe có thời gian sử dụng từ năm thứ ba trở đi) ĐKBS 004 + 0,1%
Lựa chọn cơ sở sửa chữa (từ năm thứ 3 trở đi) ĐKBS 005 + 0,1%
Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước ĐKBS 006 + 0,1%

(Công thức tính phí bảo hiểm gồm ĐKBS 001- 006: Tỷ lệ phí cơ bản + Phụ phí bảo hiểm)

Điều khoản bảo hiểm bổ sung Mã điều khoản bảo hiểm bổ sung Phí bảo hiểm
Xe lưu hành tạm thời ĐKBS 007 1,5% tính theo số ngày tham gia bảo hiểm
Xe tạm nhập tái xuất:-          Dưới 16 chỗ ngồi:-          Từ 16 đến 25 chỗ ngồi:-          Trên 25 chỗ ngồi: ĐKBS 008 4,0% tính theo số ngày tham gia bảo hiểm3,5% tính theo số ngày tham gia bảo hiểm3,0% tính theo số ngày tham gia bảo hiểm

Lưu ý:

 1. Biểu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 2. Xe tập lái tính:  tỷ lệ phí cơ bản + 0,1%.
 3. Tỷ lệ phí cơ bản + 0,1% nếu không áp dụng mức khấu trừ (500.000đ đối với xe không KDVT/vụ và 1.000.000đ đối với xe KDVT/vụ).
 4. Thời gian sử dụng xe là thời gian tính từ năm đăng ký lần đầu (xe sản xuất trong nước) hoặc từ năm sản xuất ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đối với xe nhập khẩu) đến năm tham gia bảo hiểm tính theo năm.
 5. Xe kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh là xe hoạt động trên tuyến đường mà điểm đi và đến là hai tỉnh/thành phố khác nhau và phải đi qua ít nhất 01 tỉnh/thành phố khác hoặc không đi qua ít nhất một tỉnh/thành phố khác nhưng khoảng cách giữa điểm đi và điểm đến (01 lượt) trên 100 km.
 6. Mỗi một rủi ro, điều khoản bảo hiểm bổ sung khác:  tỷ lệ phí cơ bản + 0,1%.

GIẢM PHÍ BẢO HIỂM

PJICO được giảm phí cao nhất cho 01 hợp đồng bảo hiểm hoặc 01 chủ xe là 25%. Cụ thể quy định trong các trường hợp:

 1. Giảm phí Bảo hiểm ô tô theo số lượng xe:
 • Từ 05 xe đến 15 xe giảm tối đa 10%.
 • Từ 16 xe đến 30 xe giảm tối đa 15%.
 • Từ 31 xe đến 50 xe giảm tối đa 20%.
 • Trên 50 xe giảm tối đa tối đa 25%.
 1. Giảm phí Bảo hiểm ô tô theo lịch sử tổn thất của xe (xe nhiều năm không tổn thất):
 • Năm thứ nhất không có tổn thất thì năm sau giảm tối đa 10%.
 • 02 năm không có tổn thất thì năm sau giảm tối đa 20%.
 • 03 năm không có tổn thất thì giảm tối đa tối đa 25%.

Trường hợp đáp ứng được cả hai điều kiện tại mục 1 và mục 2 trên đây thì tổng mức giảm phí tối đa là 35%.

 1. Xe tham gia Bảo hiểm ô tô có thời hạn bảo hiểm liên tục trên 02 năm và đóng phí bảo hiểm 01 lần khi tham gia bảo hiểm:
 • Tham gia 02 năm liên tục, đóng phí 01 lần: Phí bảo hiểm đóng 180% phí bảo hiểm 01 năm.
 • Tham gia 03 năm liên tục, đóng phí 01 lần: Phí bảo hiểm đóng 260% phí bảo hiểm 01 năm.
 • Tham gia 04 năm liên tục, đóng phí 01 lần: Phí bảo hiểm đóng 340% phí bảo hiểm 01 năm.
 • Tham gia 5 năm liên tục, đóng phí 01 lần: Phí bảo hiểm đóng 420% phí bảo hiểm 01 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *