Biểu phí Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ CHỦ THẦU

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
Pjicohcm.com – Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
  1. Biểu phí tiêu chuẩn theo năm
Khu vực rủi ro loại Nhóm máy móc xây lắp
1 2 3
A 7,0 5,0 3,0
B 10,0 7,0 5,0
C 12,0 9,0 7,0

Giải thích:

  • Nhóm 1: Cẩu các loại
  • Nhóm 2: Máy xúc, máy ủi, máy ngoàm đất, xe tự đổ, máy đóng cọc, máy đầm, máy khoan, xe tải,…
  • Nhóm 3: Máy nghiền, hệ thống đường ray trên khu vực công trường, đầu máy xe lửa, máy trải nhựa, máy trộn beton, máy phun beton,….
  • Loại A: Vùng ít rủi ro, tức là vùng đồng bằng, nằm xa các con sông hay các nhánh của sông hồ.
  • Loại B: Vùng có rủi ro trung bình, tức là nằm trong vùng ảnh hưởng của sông, nhánh sông hay hồ và vùng đất không bằng phẳng.
  • Loại C: Vùng có tính chất địa chấn phức tạp và đặc biệt có rất nhiều rủi ro thiên tai, nền đất yếu, gần sông hồ.
  1. Biểu phí bảo hiểm ngắn hạn đối với máy móc xây/lắp:
Th/Gian

(Tháng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hệ số 0.50 0.54 0.59 0.64 0.68 0.73 0.77 0.82 0.86 0.91 0.95 1.00

MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM MÁY MÓC THIẾT CHỦ THẦU

Mức khấu trừ trong bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu được tính bằng 10% giá trị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm đối với mỗi sự cố:

Mức khấu trừ thấp nhất

  • 1.000 USD đối với các máy móc còn giá trị sử dụng từ 50%-70%
  • 300 USD đối với máy móc từ 75% trở lên.

Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn viên để được biết thêm chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *