Trách Nhiệm & Quyền Lợi mua Bảo Hiểm Xe Máy

A- Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe mô tô-xe máy :

 1. Quyền lợi Bảo hiểm xe máy :

PJICO sẽ thay chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản mà chủ xe gây ra cho bên thứ ba trong quá trình điều khiển chiếc xe được bảo hiểm.

2. Mức trách nhiệm Bảo hiểm xe máy :

– Về người: 70 triệu đồng/người/vụ

– Về tài sản: 40 triệu đồng/người/vụ

TestRide_Yamaha_MX_Dapurpacu8

3. Phí bảo hiểm năm (đã bao gồm VAT) : 66.000 VNĐ

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.Cảm ơn quý khách.

B – Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe :

 1. Đối tượng được bảo hiểm :

Người được bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm này bao gồm lái xe và người ngồi trên xe.

2. Phạm vi và quyền lợi Bảo hiểm xe máy :

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra đối với lái xe và người ngồi trên xe có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng chiếc xe đó.

3. Phí bảo hiểm 1 năm: 20.000 VNĐ.

Việc chủ động bảo vệ quyền lợi cho bản thân mình khi tham gia bảo bất kỳ một sản phẩm bảo hiểm nào là điều hết sức cần thiết.

Hãy liên hệ và lựa chọn những nơi uy tín nhất để bảo vệ chính mình và người tham gia giao thông.

BANNER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *