Quy Tắc Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

QUY TẮC BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC (Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở […]

Quy tắc bảo hiểm lắp đặt PJICO

QUY TẮC BẢO HIỂM LẮP ĐẶT (Ban hành kèm theo Quyết định số 634/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)   Điều 1. Đối tượng bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện […]

Quy tắc Bảo hiểm nhà tư nhân PJICO

CHƯƠNG I – PHẠM VI BẢO HIỂM PHẦN I – TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm. PJICO có thể lựa chọn phương án sửa […]

Tham gia bảo hiểm nhà tư nhân, nhận quà hấp dẫn

Từ ngày 01/04/2016 đến hết ngày 31/12/2016 Khách hàng mua bảo hiểm nhà tư nhân thuộc địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ được tặng quà tương ứng với mức phí bảo hiểm, có trị giá từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng. Đối tượng bảo hiểm: Nhà tư nhân, căn hộ thuộc chung […]

Quy tắc Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuỷ nội địa

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU Điều 1: Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO (viết tắt: PJICO) nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các chủ phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt nam […]

Những điều cần biết khi tham gia Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa

Tóm tắt các rủi ro được bảo hiểm hang hoá vận chuyển nội địa: Cháy hoặc nổ Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần, sét đánh Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va vào nhau hoặc đâm va vào vật thể khác. Cây […]

Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng

TÓM TẮT PHẠM VI BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG   1. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM  Các công ty, văn phòng đại diện. 2. PHẠM VI BẢO HIỂM  Áp dụng trong lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngoại trừ bảo hiểm Tai nạn con người có sự lựa chọn.  […]

Quy tắc bảo hiểm xây dựng PJICO

QUY TẮC BẢO HIỂM XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QD/PJICO/TSKT/2009 ngày 22/05/2009 của Tổng Giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex) ĐỐI TƯỢNG BÁO HIỂM XÂY DỰNG Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những […]

Mua bảo hiểm thân tàu thuyền tại TP HCM

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM   Tất cả những chủ tàu, thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm tại công ty Bảo hiểm PJICO hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của PJICO. Đối tượng bảo hiểm thân tàu, thuyền bao gồm: vỏ, […]