Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người 24/24

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập công tác tại Việt Nam theo các điều khoản quy định trong quy tắc này:
Phạm vi bảo hiểm tai nạn con người.

– Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra tại Việt Nam do:

-Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể Người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị  chết hoặc bị thương tật thân thể.

-Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp.

Quyền lợi của người được bảo hiểm tai nạn con người.

-Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PJICO sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi  bảo hiểm, PJICO trả tiền bảo hiểm theo quy đinh tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”.

– Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.

– Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, PJICO sẽ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình thường được điều trị một cách hợp lý.Grow-money-e1373131700734

BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

1. Số tiền bảo hiểm tai nạn con người :
– Tối đa 100 triệu đồng/người/vụ
2. Biểu phí bảo hiểm tai nạn con người:

Số tiền bảo hiểm

Phí bảo hiểm

 (Tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm)

 Từ 1 triệu đến 20 triệu

0,28

Từ trên 20 triệu đến 50 triệu

0,42

Từ trên 50 triệu đến 70 triệu

0,56

Từ trên 70 triệu đến 100 triệu

0,75

BANNER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *