Bảo hiểm PJICO- 20 năm nhìn lại

Bảo hiểm PJICO đối với thị trường bảo hiểm đã là cái tên rất thân quen với mọi người, Từ một Công ty có vẻn vẹn 33 tỷ đồng tiền vốn lúc ban đầu, với 8 cán bộ khung, 20 năm – PJICO đã trở thành một Tổng công ty vững mạnh xét về mọi phương diện. Thương hiệu PJICO trở thành niềm tự hào của tất cả CBCNV-NLĐ các thế hệ và là địa chỉ của “Trách nhiệm và Niềm tin”.

PJICO Dong Do ky ket hop hong thoa thuan hop tac voi Honda Giai Phong
Pjicohcm.com – Bảo hiểm PJICO

Trong sự trưởng thành với những thành tựu ấn tượng của 20 năm qua, Ban lãnh đạo PJICO đã đúc rút được 5 điều quan trọng nhất như sau:

 1. Trở thành doanh nghip hàng đu trong lĩnh vc bo him phi nhân thxét tới các phương diện: quy mô mạng lưới, doanh thu, thị phần, tiềm lực tài chính, năng lực cạnh tranh…Bảo hiểm PJICO thực sự là thương hiệu mạnh được đông đảo khách hàng, đối tác trong và ngoài nước tin tưởng, lựa chọn.
 2. Cam kết bi thường nhanh chóng và thđáng, thể hin trách nhim PJICO và xng đáng vi nim tin ca khách hàng 20 năm qua, tổng số tiền Bảo hiểm PJICO đã chi trả khách hàng đối với các trách nhiệm bảo hiểm phát sinh là gần 10.000 tỷđồng. Từ các tổn thất thương tật HSGV với mức bồi thường vài trăm ngàn đồng/vụđến các vụviệc phức tạp, số tiền bồi thường lớn hàng trăm tỷ đồngđối với thiệt hại tài sản, hàng hóa…
  bieu do
  Pjicohcm.com- Bảo hiểm PJICO
 3. Khai thác ngun tài chính hiu quả tưđể phát trin;đóng góp tích cực vào nền tài chính Việt Nam, góp phần thực hiện cân đối vĩ mô của nền kinh tế. Phần vốn nhàn rỗi của PJICO được đầu tư vào các lĩnh vực SX-KD củađất nước thông qua các tổchức tín dụng, ngân hàng, trái phiếu Chính phủ, liên doanh liên kết để phát triển theo chiều rộng và chiều sâu. Ước tính mỗi năm có gần 1.000 tỷđồng của PJICO đã được tái đầu tư vào nền kinh tế theo các kênh nói trên; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao tiềm lực tài chính của PJICO đểlàm cơ sở thực hiện các cam kết của mình trong việc bồi thường các rủi ro tổn thất của khách hàng đượcđầyđủ, nhanh chóng.
 4. Chủ động thc hiđầđủ nghĩa vụ đối vi ngân sách nhà nưc, tăng cường các hođộng trách nhim xã hi cng đồng thiết thc và hiu qu.Bên cạnh việc chủ động thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước (2010-2014: Bình quân mỗi năm PJICO nộp trên 200 tỷđồng vào NSNN), PJICO còn tích cực chủ động tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo, xây nhà tình nghĩa, tài trợgiáo dục, tham gia xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ
  o DNH
  Pjicohcm- Bảo hiểm PJICO
 5. Xây dng thành công Văn hóa Bảo hiểm PJICO vi nhng nét khác biđể phát trin bn vng và nhân vănLà doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, hòa nhập với tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng của cả nước; PJICO luôn chú trọn gđến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, coi đây là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Gần 1.700 CBNV-NLĐPJICO cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ và tự giác duy trì tính kỷ luật của hệ thống;định hình các giá trị văn hóa để xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Bên cạnh đó, PJICO cũng quan tâm xây dựng mối quan hệhợp tác bạn hàng với hơn 3.000 đại lý để cùng nhau hình thành chuẩn mực PJICO trong cung cấp dịch vụ và xử lý bồi thường tổn thất của khách hàng:Ởđâu – Bảo hiểm PJICO cũng là một!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *