Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

BẢNG TÓM TẮT BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT
  1. Tên sản phẩm
– Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.
  1. Mã nghiệp vụ
– 3100
  1. Đối tượng bảo hiểm
Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là:- Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo.- Máy móc thiết bị.- Các loại hàng hóa, vật tư, tài sản khác.Những tài sản trên được bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính được thành tiền và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.
  1. Người được bảo hiểm
– Là chủ hàng hóa, tài sản.
  1. Phạm vi bảo hiểm
–    Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ–    Rủi ro “B”: Nổ

–    Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;

–    Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;

–    Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý;

–    Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;

–    Rủi ro “G”: Giông và bão;

–    Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;

–    Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước

–    Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.

  1. Loại trừ bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong những nguyên nhân sau đây gây ra:- Nổi loạn, bạo động dân sự, trừ khi những rủi ro này được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm.- Chiến tranh, xâm lược, khủng bố.- Những thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục đích đòi bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng bảo hiểm.– Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ.

– Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hoá đó được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm theo quy định.

– Tiền, kim loại quý, đá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính điện tử, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu thiết kế, trừ khi những hạng mục này được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Chất nổ, trừ khi được xác nhận là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải hoặc thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá trách nhiệm bồi thường theo đơn bảo hiểm hàng hải.

– Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba.

– Những thiệt hại trong mức miễn thường.

  1. Bồi thường tổn thất
– Ngay sau khi hoàn thiện hồ sơ tổn thất.
  1. Phí Bảo hiểm
Bằng tỷ lệ (%) x  STBH. Tỷ lệ phụ thuộc vào:
*  Ngành sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, loại tài sản được bảo hiểm, kết cấu các công trình kiến trúc được bảo hiểm…
*  Trình độ tổ chức và trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở được bảo hiểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *