Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Bảo hiểm PJICO nhận trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro sau đây gây ra, bao gồm:

 • Hỏa hoạn
 • Sét đánh
 • Nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt hàng, hơi đốt phục vụ sinh hoạt, thắp sáng hoặc sưởi ấm trong nhà nhưng không phải nổ do hơi đốt, khí nén phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Những điều kiện chung

 •  PJICO có trách nhiệm xem xét bồi thường các tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.
 • Thời hiệu khiếu nại đối với các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm này là hai năm kể từ thời điểm xảy ra tổn thất.
 • Hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân này cũng có thể chấm dứt tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm bằng cách gửi văn bản đề nghị hủy bỏ bảo hiểm cho PJICO trước 30 ngày. Trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí bảo hiểm còn lại tương ứng với phí ngắn hạn được nêu trong hợp đồng.
 • Hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này cũng có thể được chấm dứt theo quyết định của PJICO. Trong trường hợp đó, PJICO sẽ thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết việc này và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày thông báo. PJICO sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm 100% số phí bảo hiểm còn lại tương ứng với thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.
 • Người được bảo hiểm theo hợp đồng Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân này cam kết rằng trong thời hạn bảo hiểm, tài sản được bảo hiểm không bị ràng buộc bởi bất kỳ thông báo hoặc quyết định trưng dụng hay thu hồi nào của Cơ quan có thẫm quyền địa phương nơi ngôi nhà toạ lạc. Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm có thông báo hoặc quyết định đó. PJICO sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí bảo hiểm còn lại tương ứng với phí ngắn hạn có nêu trong hợp đồng.
 • Các tổn thất phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân này được bồi thường theo nguyên tắc phục hồi lại nguyên trạng trị giá các tài sản bị thiệt hại như khi chưa xảy ra tổn thất (với điều kiện phải bảo hiểm đúng trị giá), tổng mức trách nhiệm thuộc hợp đồng bảo hiểm này (số tiền bảo hiểm) sẽ đương nhiên hạ giảm theo số tiền bồi thường ngoại trừ trường hợp Người được bảo hiểm đã trả thêm phí bảo hiểm bổ sung cho số tiền bảo hiểm cần tái lập tương ứng với thời gian tái lập.
 • Người được bảo hiểm và PJICO cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định theo Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân này. Mọi tranh chấp giữa Người được bảo hiểm và PJICO liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm này nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được đưa ra phân xử tại Toà dân sự Toà án nhân dân nơi Người được bảo hiểm cư trú.

chaynha3jpg1362987166

Những điểm loại trừ Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân.

 • PJICO không chịu trách nhiệm bồi thường cho:
 1. Những tổn thất do hành động cố ý hoặc đồng loã của Người được bảo hiểm gây ra.
 2. Các thủ đoạn và biện pháp man trá nhằm trục lợi qua hợp đồng bảo hiểm này của Người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của họ. Trong trường hợp đó, quyền lợi của Người được bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực và người có hành vi, thủ đoạn nêu trên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 3. Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do hậu quả, trực tiếp hay gián tiếp của các sự cố:
 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (dù cho có tuyên chiến hay không), nội chiến hay các hành động tương tự.
 • Binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm.
 • Khủng bố (với mục đích chính trị, bao gồm cả việc sử dụng bạo lực nhằm gây hoang mang trong xã hội hay một bộ phận của xã hội)
 • Bất kỳ thiệt hại nào xảy ra khi ngôi nhà bỏ trống, không có người cư trú, sử dụng hoặc trông coi liên tục quá 60 ngày
 • Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với Tài sản được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị truất quyền sở hữu, sử dụng hoặc trông coi vĩnh viễn hay tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, thu hồi, phá hủy theo quyết định của cơ quan có thẫm quyền địa phương hoặc quy định của luật pháp Việt Nam.

Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn viên để biết thêm chi tiết.

BANNER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *