Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

– Hàng hóa xuất khẩu.

– Hàng hóa nhập khẩu.

– Hàng hóa vận chuyển nội địa.

pjicohcm.com - Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
pjicohcm.com – Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Cách tính và phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Ví dụ: Công ty B yêu cầu PJICO bảo hiểm cho lô hàng sắt thép nhập khẩu từ cảng của Nga về cảng Việt Nam, với giá trị lô hàng là 20 triệu USD .Những mặt hàng hóa mà không được xếp trong container thì nó sẽ được xếp trên tàu đi biển đóng năm 2000 và yêu cầu bảo hiểm với điều kiện A (Tức là đã kèm theo mọi sự tai nạn trong vận chuyển) Và cách tính của nó như sau:

– Tỷ lệ phí bảo hiểm = 0,5 % +0,02 % = 0,52%

Trong đó: 0,5 % là tỷ lệ phí chính .

                0,02 % là phụ phí tuyến Châu Âu

CIF= (C +F)/(1-R)= 20.000.000/(1-0,52%)= 20.104.543,62

I = CIF x R = 20.104.543,62 x 0,52% = 104.543,62 USD.

Lưu ý: Tùy vào đơn có thể tăng giảm mức phí khác nhau

Giải quyết chi phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Với những khách hàng đã có giao dịch và ký hợp đồng dựa theo những nguyên tắc của PJICO thì:

+ Chi phí những bảo hiểm của khách hàng sẽ được PJICO thanh toán chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp  đối với những đơn bảo hiểm đã hoàn thiện ( sau khi đã cấp đầy đủ sửa đổi bổ sung cho từng đơn)

+ Còn đối với những khách hàng có những đơn bảo hiểm khác nhau thì tất nhiên PJICO phải thu phí bảo hiểm ngay sau khi cấp đơn và trước khi tàu được khởi hành.

+ Đối với những đơn bảo hiểm khi xảy ra  tổn thất mà chưa đến thời hạn thanh toán mà PJICO đưa ra . Thi đề nghị các đơn vị phải có nhiệm vụ thông báo cho khách hàng chuyển trả phí bảo hiểm của những đơn bảo hiểm này.

+ Trong trường hợp những khách hàng do một nguyên nhân nào đó mà nộp phí bảo hiểm chậm, quá thời hạn quy định trên thì khách hàng phải có công văn xin gia hạn nợ và nêu rõ thời hạn thanh toán tuy nhiên thời hạn gia hạn không quá 45 ngày.

Tham gia bảo hiểm tối đa 110% giá trị CIF của lô hàng.

Quý khách vui lòng liên hệ tư vấn viên để được hướng dẫn chi tiết

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *