Bảo hiểm công trình xây dựng

 

Bảo hiểm công trình xây dựng PJICO

2-1419746966_660x0

1. Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng.

 • Bảo hiểm công trình xây dựng bảo hiểm cho tất cả các công trình xây dựng công cộng cùng nhà ở của người dân, các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác.
 • Ngoài ra, các trang thiết bị xây dựng, máy móc phục vụ quá trình xây dựng, các phần công việc lắp đặt phục vụ hay cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng.
 • Tài sản sẵn có thuộc phạm vi công trường nằm trong quyền sở hữu, quản lý hay trông nom, kiểm soát của người được bảo hiểm.
 • Bảo hiểm công trình xây dựng cũng bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba.

2. Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng.

Đối với các thiệt hại vật chất của công trình xây dựng.

Bảo hiểm công trình xây dựng bồi thường cho:.

 • Chi phí thay thế và sửa chữa, khắc phục bất cứ phần nào của đối tượng được bảo hiểm.
 • Tài sản được bảo hiểm bị tổn thất, thiệt hại vật chất hay bị phá huỷ bởi bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong loại trừ bảo hiểm.
 • Bồi thường cho người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tai nạn (đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm).

Đối với trách nhiệm đối với bên thứ ba.

Công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh mà nguyên nhân đến từ:.

 •  Người thứ ba bị thương vong hay ốm đau bất ngờ (có thể chết hay không chết người).
 • Tài sản của người thứ ba bị tổn thất hay thiệt hại bất ngờ.
 •  Các khoản chi phí pháp lý, chi phí pháts sinh mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm.

3. Phí bảo hiểm công trình xây dựng.

 • Phí bảo hiểm thông thường sẽ được tính theo công thức:
 • Phí bảo hiểm= Giá trị bảo hiểm x Tỉ lệ phí.

Trong đó, tỉ lệ phí bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào mức độ rủi ro của công trình xây dựng là thấp hay cao.

4. Thời hạn bảo hiểm công trình xây dựng.

 • Thời hạn bảo hiểm cho công trình xây dựng thường được tính bắt đầu từ lúc khởi công công trình hay khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng được dỡ xuống công trường.

Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm thực sự có hiệu lực sau khi chủ sở hữu đã trả phí bảo hiểm (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *