Quy tắc kết hợp về bảo hiểm con người 2016

QUY TẮC KẾT HỢP VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI (Ban hành theo Quyết định số 160/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO) I . NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1. Điều khoản bảo hiểm này được xây dựng trên cơ sở quy tắc bảo hiểm có liên quan của […]

Biểu phí bảo hiểm tai nạn con người 24/24 mới 2016

1. Đối tượng, phạm vi bảo hiểm tai nạn con người 24/24 Người Việt Nam hoặc nước ngoài định cư tại Việt Nam Tuổi từ 16 đến 70 tuổi, tuy nhiên trường hợp tham gia bảo hiểm từ 61 tuổi phải tham gia liên tục bảo hiểm tại PJICO từ năm 60 tuổi trừ khi […]

Bảo hiểm tai nạn con người, những điều cần lưu ý

Khi tham gia bảo hiểm tai nạn con người bạn cần lưu ý những điều sau: Người được bảo hiểm:  Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 18-65 tuổi. Phạm vi bảo hiểm tai nạn con người: – Chết do tai nạn– Thương tật thân […]

Những điều cần biết khi mua bảo hiểm sức khỏe

Ai cũng biết không có sức khoẻ thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mua bảo hiểm sức khỏe là một phương thức bảo vệ cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tài chính của bạn. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua bảo hiểm sức khỏe, bạn nên lưu ý những điều […]

Phí Bảo hiểm con người 24/7

GIỚI THIỆU BẢO HIỂM CON NGƯỜI 24 / 7 Mức phí bảo hiểm ưu đãi (giảm 20 – 30%) Sử dụng ngay gói khám SỨC KHỎE TỔNG QUÁT trong năm bảo hiểm trị giá 3.300.000đồng theo hệ thống Phòng khám của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC tại Hà Nội và TP. Hồ Chí […]

Phí bảo hiểm con người Health Care

Phạm vi bảo hiểm con người.              Bảo hiểm trong các trường hợp tử vong, thương tật vĩnh viễn hay bộ phận của Người Được Bảo Hiểm do tai nạn hay bệnh tật gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ tại các điều khoản của đơn bảo hiểm và […]

Thủ tục yêu cầu trả tiền Bảo hiểm sức khỏe con người

I. HỒ SƠ YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM SỨC KHỎE CON NGƯỜI Khi yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi các chứng từ sau đây cho PJICO trong vòng 60(Sáu mươi) ngày (quá thời hạn này PJICO có quyền từ chối một […]

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế, PJICO Children Care

Đối tượng tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PJICO Children Care Trẻ em từ 01 tuổi – 15 tuổi + Không bị các bệnh tâm thần, thần kinh. + Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. + Không đang điều trị bệnh hoặc thương tật, không đang bị ung thư. […]

Quy tắc Bảo hiểm con người PJICO

QUY TẮC KẾT HỢP VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI (Ban hành theo Quyết định số 160/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011  của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO) I . NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1.      1. Điều khoản bảo hiểm này được xây dựng trên cơ sở quy tắc bảo hiểm […]

Quyền lợi Bảo hiểm sức khỏe cá nhân

Đối tượng Bảo hiểm sức khỏe: Mọi công nhân Việt Nam tuổi từ 6 đến 60 tuổi. Trừ những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư, những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. Thời hạn bảo hiểm:  01 năm kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Phạm […]