Home / Editor

Editor

Địa chỉ mua bảo hiểm ô tô quận Thủ Đức.

Mua_Bảo_Hiểm_Ô_tô_Tai_Thủ_Đức

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm ô tô như: 1. Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc ( TNDS ) Phí bảo hiểm TNDS theo quy định của Bộ Tài Chính:  Mức trách nhiệm bảo hiểm TNDS         a. Về ...

Xem thêm »

Bảo hiểm ô tô PJICO phí ưu đãi cho xe KIA, MAZDA

vnm_2013_1887157

Từ ngày 01/04/2016 PJICO Khuyến mãi 15% – 25% cho bảo hiểm vật chất ô tô THACO. Căn cứ theo thoả thuận hợp tác toàn diện giữa PJICO và THACO, công văn số 0061 ngày 31/03/2016. PJICO thông báo biểu phí bảo hiểm ô tô mới ưu đãi cho dòng ...

Xem thêm »

Quy tắc bảo hiểm lắp đặt PJICO

Bảo hiểm lắp đặt

QUY TẮC BẢO HIỂM LẮP ĐẶT (Ban hành kèm theo Quyết định số 634/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)   Điều 1. Đối tượng bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm ...

Xem thêm »

Quy tắc kết hợp về bảo hiểm con người 2016

Bảo hiểm con người Pjico

QUY TẮC KẾT HỢP VỀ BẢO HIỂM CON NGƯỜI (Ban hành theo Quyết định số 160/2011/QĐ-PJICO ngày 08/03/2011 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO) I . NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1. Điều khoản bảo hiểm này được xây dựng trên cơ sở quy tắc bảo ...

Xem thêm »

Quy tắc Bảo hiểm nhà tư nhân PJICO

bh-thiet-_635416428183709342_HasThumb

CHƯƠNG I – PHẠM VI BẢO HIỂM PHẦN I – TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI NGÔI NHÀ PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại đối với Ngôi nhà gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm. PJICO có thể ...

Xem thêm »
1