Home / Bảo Hiểm Tài Sản (page 2)

Bảo Hiểm Tài Sản

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

bao-hiem-hang-hoa

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu – Hàng hóa xuất khẩu. – Hàng hóa nhập khẩu. – Hàng hóa vận chuyển nội địa. Phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.   Cách tính và phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu Ví dụ: Công ty B yêu ...

Xem thêm »

Bảo hiểm công trình xây dựng

2-1419746966_660x0

  Bảo hiểm công trình xây dựng PJICO 1. Đối tượng bảo hiểm công trình xây dựng. Bảo hiểm công trình xây dựng bảo hiểm cho tất cả các công trình xây dựng công cộng cùng nhà ở của người dân, các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng ...

Xem thêm »

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

BAO HIEM CHAY NO BAT BUOC

BẢNG TÓM TẮT BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT Tên sản phẩm – Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt. Mã nghiệp vụ – 3100 Đối tượng bảo hiểm Tài sản tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là:- Nhà, công trình ...

Xem thêm »

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Đối tượng Bảo hiểm trách nhiệm công cộng. Người và tài sản của bên thứ 3 là đại diện các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, văn phòng đại diện … hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công cộng. Bảo hiểm trách nhiệm công ...

Xem thêm »

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Bảo hiểm PJICO nhận trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro sau đây gây ra, bao gồm: Hỏa hoạn Sét đánh Nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt hàng, hơi đốt phục ...

Xem thêm »

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

bh-hanghai

 Đối tượng được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản: Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở/văn phòng làm việc  Phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro tài sản: Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật ...

Xem thêm »

Bảo hiểm tài sản có những loại nào

BAO HIEMR RUI RO MOI TAI SAN

NHỮNG LOẠI BẢO HIỂM TÀI SẢN   1 Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản: Bảo toàn tài sản doanh nghiệp của bạn một cách an toàn và hiệu quả nhất. Đối tượng bảo hiểm: Tài sản bao gồm: tài sản cố định, vật kiến trúc (nhà cửa, kho tàng, ...

Xem thêm »

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

chay no

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của khách hàng, chúng tôi cung cấp sản phẩm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với những nội dung như sau:   1. Khách hàng:mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Các cơ quan, ...

Xem thêm »