Home / Bảo Hiểm Con Người (page 2)

Bảo Hiểm Con Người

Đào tạo sản phẩm bảo hiểm Quốc Tế CARE PLUS

PTGD-Giang-khai-mac

 Từ ngày 10/8 – 12/8/2015, Tổng Công ty CP Bảo hiểm PJICO đã tổ chức chương trình đào tạo sản phẩm mới – bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế Care Plus được giảng dạy bởi giảng viên cao cấp đến từ AXA PPP International Healthcare. Tham gia chương ...

Xem thêm »

Bảo Hiểm Tai Nạn Con Người 24/24

bao ve con nguoi

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập công tác tại Việt Nam theo các điều khoản quy định trong quy tắc này: Phạm vi bảo hiểm tai nạn con người. ...

Xem thêm »